Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!Oferta pomocy
 
Informacje na temat warunków przyznawania stypendium oraz składania wniosków uzyskacie Państwo na naszej stronie www.spes.org.pl w dziale "Oferta Pomocy". Zapraszamy!
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasze strony internetowe lepiej spełniały Państwa oczekiwania. Można zablokować pliki cookies. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Pomóż dzieciom w ciężkim stanie klinicznym
Poleć: Poleć znajomym pomoc dla dzieci na Facebooku Poleć znajomym pomoc dla dzieci na Twitterze
1% KRS
00000 14574
    
Partnerzy
Strona główna

Program Pomocy Dzieciom - prace wdrożeniowe    15.07.2012 r.
 
Prace nad opracowaniem zasad programu pomocy dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym rozpoczynamy w kwietniu 2012 roku. Dokonujemy analizy prawnej, z której powoli zaczyna wyłaniać się regulamin świadczenia pomocy. Przyznawane rodzinom stypendium będzie świadczeniem pomocy społecznej. Założenia programu badają doradcy podatkowi, którzy zalecają wystąpienie o wydanie tak zwanej intepretacji podatkowej. Rozpoczynamy opracowywanie kwestionariusza, który pomoże zebrać informacje o sytuacji finansowej rodziny aplikującej o pomoc oraz kwestionariusza, skali oceny stanu zdrowia dziecka. Do współpracy w opracowaniu skali oceny klinicznej pozyskujemy lekarzy, w tym specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii medycznej. Nasz projekt konsultujemy w środowisku osób opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym oraz lekarzy posługujących w ruchu hospicyjnym.

Równolegle podejmujemy kontakt z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji celem właściwego przygotowania wniosku o zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Niestety, od pracowników MSWiA uzyskujemy informację, iż ze względu na zaproponowane przez nas zasady przyznawania i rozliczania stypendiów (zwłaszcza w kontekście możliwości rozdysponowania stypendium przez rodzinę zgodnie z jej aktualnymi potrzebami) takowej zgody nie otrzymamy. Niemniej, decydujemy by takowy wniosek sporządzić, solidnie uzasadnić i złożyć w MSWiA. Rozpoczynamy również prace nad systemem informatycznym, w którym online, przez internet przyjmowane i rozpatrywane będą wnioski rodzin ubiegających się o pomoc. Do momentu rozpatrzenia wniosków nie będziemy przetwarzać żadnych dokumentów w postaci papierowej - pojawią się one dopiero na etapie podpisywania umów z rodzinami, które uzyskają stypendium. W ten sposób chcemy zminimalizować koszty obsługi programu oraz ograniczyć do niezbędnego minimum formalności i zaangażowanie czasowe wnioskujących.

 
  15.07.2012 r.
Historia Pawełka    10.05.2012 r.
 
W lutym 2012 roku kontaktują się z nami rodzice Pawełka, który w wyniku podtopienia w zamarzniętej wodzie doznał uszkodzenia mózgu. W efekcie dziecko ma czterokończynowe porażenie, jego oddech wspomagany jest koncentratorem tlenu przez rurkę tracheostomijną, odżywiany jest dojelitowo. Całodobową opiekę sprawują rodzice w domu. Mama Pawełka musiała zrezygnować z pracy co, przy drastycznie zwiększonych kosztach opieki na dzieckiem, spowodowało ogromne trudności finansowe rodziny. Pomoc finansowa z budżetu administracji publicznej w formie świadczenia pielęgnacyjnego jest symboliczna, to mniej niż połowa najniższego wynagrodzenia. Pomimo licznych starań nie udało im się uzyskać praktycznie żadnych efektów w prowadzonej samodzielnie zbiórce funduszy.

Od dnia podjęcia z nami kontaktu przez rodzinę Pawełka rozpoczęliśmy poszukiwanie rozwiązań mających na celu udzielanie im stałej pomocy finansowej. Niestety, nie udało nam się znaleźć fundacji, która udzielałaby tego rodzaju pomocy (stałej, comiesięcznej, z możliwością rozdysponowania przez rodzinę zgodnie z aktualnymi potrzebami). Fundusze stypendialne istnieją, lecz dla dzieci osiągających wysokie wyniki w nauce, muzykujących, wybitnie uzdolnionych... W ten sposób historia Pawełka i jego rodziny stała się dla nas inspiracją do stworzenia programu stałej pomocy finansowej (stypendialnej) dla ubogich rodzin, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. W pierwszych dniach kwietnia 2012 podejmujemy decyzję by specjalnie na ten cel, wśród licznych innych projektów realizowanych przez SPES, pozyskiwać środki z 1% podatku.

 
  10.05.2012 r.

Organizacja Pożytku PublicznegoOrganizacja uprawniona do otrzymania 1% podatku
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Pożytku Publicznego KRS: 00000 14574
    Stowarzyszenie SPES na Facebooku    Stowarzyszenie SPES na YouTube    Stowarzyszenie SPES na Twitterze    Stowarzyszenie SPES na Google Plus   Katowice, ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80 spes@spes.org.pl